Popularyzacja czytelnictwa


Uczniowie klasy 2Tmm (technik mechanik i mechatronik) w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na podstawie zbiorów biblioteki szkolnej przygotowali prezentacje na interesujące ich tematy. Celem podjętych działań było, oprócz poprawy stanu czytelnictwa, również wzbogacenie wiedzy technicznej i poszerzenie treści nauczania określonych w programie kształcenia zawodowego.

roboty

quady-rodzaje-budowa-dodatkowe-wyposazenie-oraz-techika-jazdy-quadem

img_0755 img_0751 img_0747 img_0754 img_0753