Wojskowa Akademia Techniczna


Kolejne sympozjum naukowe w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim z udziałem przedstawicieli uczelni wyższych, które odbyło się 7.02.2017r. zostało zorganizowane pod hasłem „przyszłość w nauce”. Temat przewodni sympozjum wydaje się być dwuznaczny, ale jest to celowe ponieważ przedstawiciele Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej […]

Sympozjum naukowe – przyszłość w nauce.Wojskowa Akademia Techniczna przyjęła uczniów klas 1Tsc, 4TP oraz 4Tpm z Zespołu Szkół Zawodowych nr2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim w swoich progach. Należy nadmienić, iż spotkanie to nie było pierwsze bo już w latach wcześniejszych mieliśmy przyjemność gościć w progach ZSZ przedstawicieli uczelni wraz ze swoimi narzędziami pracy. […]

W progach Wojskowej Akademii Technicznej – 15.02.2015r