Skład zespołu


inż. Jerzy Gańko – wicedyrektor

mgr inż. Michał Abramowski – przewodniczący zespołu,       Abramowski.Michal@mechanikszkola.pl

mgr inż. Jacek Kosieradzki,                                                    Kosieradzki.Jacek@mechanikszkola.pl

inż. Stanisław Szlagor,                                                            Szlagor.Stanislaw@mechanikszkola.pl

Grzegorz Grabowski

Małgorzata Czyżowska

Roman Osial

mgr inż. Tomasz Walasik,

Beata Bieniek

Marian Zbigniew Krusiewicz