Skład zespołu


inż. Jerzy Gańko – wicedyrektor zespołu, opiekun zespołu

MA

 

mgr inż. Michał Abramowski – przewodniczący zespołu,

 

mgr inż. Danuta Rogalska,

mgr inż Halina Mikuszewska,

mgr inż. Jacek Kosieradzki,

inż. Stanisław Szlagor,