Uwaga uczniowie już wkrótce rozpoczną się egzaminy zawodowe.


Nadchodzi czas na potwierdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności w swoich zawodach. Poniżej znajdziecie podstawowe informacje na temat bieżących egzaminów zawodowych.

 1. Należy zgłosić się na egzamin minimum 30 minut przed jego rozpoczęciem.
 2. Każdy zdający musi mieć ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem, który okazuje przy wejściu na salę egzaminacyjną.
 3. Do części pisemnej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), może także korzystać z kalkulatora prostego.
 4. Do części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz w przypadku kwalifikacji A.28 dodatkowe przybory takie jak: kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka.
 5. Nie wolno wnosić na salę żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, materiałów i przyborów niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE oraz korzystać z nich podczas egzaminu.
 6. Egzaminy będą przeprowadzone w ZSZ nr 2 oraz ośrodku egzaminacyjnym CKZiU.

Egzaminy z kwalifikacji zaplanowane w terminie od 15 czerwca do lipca 2016r. :

 • E.12  – technik informatyk (2Ti) – egzamin praktyczny w formie wk
 • E.13  – technik informatyk (3Ti,  3Tim) – egzamin praktyczny w formie wk
 • E.8    – technik elektryk (3TEe) – egzamin praktyczny w formie w (odbędzie w ośrodku egzaminacyjnym  CKZiU)
 • E.18  – technik mechatronik (3Tim) – egzamin praktyczny w formie wk
 • M.12  – technik pojazdów samochodowych (3Tp, 3Tpm) – egzamin praktyczny w formie w (odbędzie się w ośrodku egzaminacyjnym CKZiU)
 • M.17 – technik mechanik (3Tpm) – egzamin praktyczny w formie (odbędzie się w ośrodku egzaminacyjnym CKZiU)
 • E.6     – technik elektronik (3TEe) – egzamin praktyczny w formie w
 • A.28  – technik spedytor (3Ts) – egzamin praktyczny w formie d
 • M.18  – mechanik pojazdów samochodowych (3a) – egzamin praktyczny w formie (odbędzie się w ośrodku egzaminacyjnym CKZiU)

Szczegółowy harmonogram wszystkich egzaminów wraz z listą zdających znajduje się w gablocie „Egzamin zawodowy” obok gabinetu Dyrektora. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi tam informacjami.

Życzymy Powodzenia na egzaminie!