Kontynuacja projektu „mój pojazd”


Od października 2015 r. z większym niż dotychczas nasileniem kontynuowane są prace konstrukcyjne przy budowie pojazdu czterokołowego w ramach projektu „mój pojazd”. Tym razem, oprócz dwóch grup składających się z uczniów klasy 2Tp (zawód technik pojazdów samochodowych) uczestniczących w kołach zainteresowań technicznego i motoryzacyjnego, do prac włączyły się również dwie grupy uczniów z klasy 2Tme (zawód technik mechatronik) realizujących dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Każda z grup otrzymała do wykonania odrębne zadania. Uczniowie z klasy 2Tp mają wykonać w pojeździe układ hamulcowy i kierowniczy, natomiast uczniowie z klasy 2Tme odpowiadają za wykonanie układu napędowego. Wszystkie prace są nadzorowane i koordynowane przez nauczycieli przedmiotów zawodowych kierujących kołami zainteresowań p. Jacka Kosieradzkiego oraz p. Stanisława Szlagora.

Projekt 001 Projekt 010 Projekt 002 Projekt 003 Projekt 004 Projekt 005 Projekt 006 Projekt 007 Projekt 008 Projekt 009