VI Konkurs Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej PW 2022


Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią Covid-19, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej wznowił organizację Konkursu Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej w zakresie Pojazdów i Maszyn. Była to już VI edycja konkursu przeznaczonego dla uczniów szkół technicznych z całego kraju.

Pierwszy etap konkursu został przeprowadzony w naszej szkole 24 marca 2022 roku i polegał na rozwiązaniu testu pisemnego składającego się z pytań o różnej skali trudności. Zawierał pytania teoretyczne, za które można było uzyskać jeden lub trzy punkty oraz zadania obliczeniowe – każde za pięć punktów. Do etapu szkolnego przystąpiło pięciu uczniów „mechanika”. Po sprawdzeniu testów wg klucza odpowiedzi przez osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu w szkole, protokół zawierający uzyskane przez uczniów wyniki został przekazany do organizatora. Na ich podstawie organizator ogłosił na swojej stronie internetowej listę osób zakwalifikowanych do finału. Znalazło się na niej trzech naszych uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych – dwóch z klasy 4Tp i jeden z klasy 3Tp.

Finał tradycyjnie odbył się w Warszawie w siedzibie Wydziału SiMR w dniu 21 kwietnia 2022 roku. Uprawnionych do niego było łącznie aż siedemdziesiąt dwóch uczniów. O godz. 10:30 rozpoczęła się rejestracja uczestników. O godz. 11:00 po zajęciu swoich miejsc w sali przez wszystkich przybyłych uczestników władze uczelni i przedstawiciele Komisji Konkursowej otworzyli uroczyście Finał Konkursu. Na uroczystości byli też obecni zaproszeni przez organizatora goście.

Test finałowy, o formule takiej samej jak test z etapu szkolnego, trwał 60 minut. Po jego zakończeniu uczniowie i ich opiekunowie mogli zwiedzać laboratoria wydziału – Laboratorium Instytutu Pojazdów i Laboratorium Mechatroniki. Była to dla wszystkich bardzo ciekawa lekcja i nowe doświadczenie.

O godz. 14:30 została zaprezentowana lista laureatów i wyróżnionych finalistów, na której nie znalazł się żaden uczeń naszej szkoły. Pełna lista wyników Finału Konkursu została opublikowana znacznie później. Na jej podstawie wiadomo, że najlepiej z uczniów „mechanika” wypadł Mateusz Kuberski (klasa 4Tp), który zajął w finale 14 miejsce. Na pewno należą się jemu podziękowania za wysiłek włożony w przygotowania do konkursu i gratulacje za osiągnięty wynik.

Zachęcam do obejrzenia galerii zdjęć z eliminacji szkolnych i etapu finałowego Konkursu.

Autor: Jacek Kosieradzki – opiekun uczniów