Udział uczniów Mechanika w OTWS 2022


Pora na kolejny coroczny konkurs. Do udziału w finale 28 Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej zostało wyłonionych trzech przedstawicieli naszej szkoły. Byli to uczniowie klasy 4Tp, kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. W związku ze zniesieniem obostrzeń sanitarnych dotyczące Covid-19, konkurs został przeprowadzony stacjonarnie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP). Do udziału w tegorocznym Turnieju zostało zgłoszonych łącznie ponad 430 uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia z całej Polski.

Uczestnicy Turnieju z Mechanika dołączyli do wycieczki szkolnej organizowanej 8 kwietnia 2022 roku na targi Poznań Motor Show i Targi Techniki Motoryzacyjnej (TTM).

Od godz. 10:00 rozpoczęła się rejestracja wszystkich uczestników przy stanowisku zlokalizowanym w wejściu wschodnim do MTP. Następnie uczniowie i ich opiekunowie zostali skierowani do Centrum Kongresowego znajdującego się na terenie Targów. Wszyscy zgromadzili się w jednej wielkiej sali konferencyjnej. Tam uczestnikom wydano piloty, za pomocą których mieli wskazywać prawidłowe odpowiedzi podczas odbywania etapu teoretycznego (testowego). Następnie każdy uczestnik zajął swoje miejsce według numeru na identyfikatorze otrzymanym podczas rejestracji.

Konkurs miał rozpocząć się o godz. 11:00, ale ze względów organizacyjnych przesunięto jego początek. Uroczyste otwarcie Turnieju nastąpiło w obecności przedstawicieli Komitetu Głównego i zaproszonych gości około godz. 11:30. Następnie technicy i mechanicy przystąpili do rozwiązywania takich samych testów w poszczególnych kategoriach etapu teoretycznego. W tym roku było aż siedem różnych kategorii pytań – diagnostyka elektroniki pojazdów, stacje kontroli pojazdów, płyny eksploatacyjne, diagnostyka czujników i elementów wykonawczych z wykorzystaniem pomiarów oscyloskopowych, wyposażenie warsztatów, układy klimatyzacji, silniki spalinowe. W czasie kiedy uczniowie zmagali się z pytaniami ich opiekunowie odbywali szkolenie zorganizowane dla nich w oddzielnej sali. Tematem wykładu, które prowadził p. Waldemar Busz były „Nowości w systemach napędu pojazdów elektrycznych i hybrydowych”.

Po zakończeniu etapu teoretycznego, od godz. 13:00 wszyscy mogli zwiedzać stanowiska wystawowe targów motoryzacyjnych w Poznaniu. Tym razem czasu do zapoznania się z ofertą targów było bardzo niewiele, bo już o godz. 14:00 miało nastąpić oficjalne zaprezentowanie wyników etapu testowego. Scena główna, na której prezentowano wyniki była zlokalizowana w hali nr 3, gdzie znajdowały się stanowiska TTM. Z przyczyn technicznych wyniki zostały przedstawione dużo później. Lista finalistów, którzy przystępowali do ostatniej części Turnieju – etapu praktycznego, niestety nie zawierała nazwisk naszych uczniów.

Konkurencja okazała się silniejsza od nas. Ale i pozostał pewien niesmak z powodu przebiegu części teoretycznej, podczas której niektórzy uczestnicy skarżyli się na działanie pilotów. Na podstawie ich działania nie wiadomo było czy odpowiedź została zatwierdzona w systemie elektronicznym, czy nie. Zdarzyło się też, że pilot jednego uczestnika (nie z naszej szkoły) całkowicie przestał działać. To wszystko powodowało opóźnienia w przebiegu Turnieju i niepotrzebny dla jego uczestników dodatkowy stres.

Zapraszam do zapoznania się z galerią zdjęć dotyczącą udziału uczniów Mechanika w tegorocznym Turnieju.

Autor: Jacek Kosieradzki – opiekun uczniów