Egzaminy zawodowe w sesji zimowej 2016 r.


Egzaminy zawodowe w sesji zimowej 2016 r.

Oznaczenie kwalifikacji, zawód Forma egzaminu praktycznego Klasa (wychowawca)
E.3

technik mechatronik

w 3Tim (ZE)
E.7

technik elektryk

w

(odbywa się w CKZiU)

3TEe (WA)

E.14

technik informatyk

dk 4Tti (SM)

E.16

technik teleinformatyk

wk 4Tti (SM)

E.24

technik elektryk

w

(odbywa się w CKZiU)

4Tme (OK)

M.18

technik pojazdów samochodowych

w

(odbywa się w CKZiU)

3Tp (RM)

3Tpm (WR)

M.42

technik pojazdów samochodowych

dk 4Tp (KJ)

M.44

technik mechanik

dk 4Tme (OK)
A.29

technik spedytor

d 4Ts (MS)

 

Terminy przeprowadzania egzaminów zawodowych w sesji zimowej 2016 r.

Część pisemna Część praktyczna Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja w pozostałych kwalifikacjach
14 stycznia 2016 r. 15 stycznia 2016 r. od 16 stycznia

do 26 lutego 2016 r.

30 marca 2016 r.

Zdający w dniu egzaminu zgłasza się do ośrodka egzaminacyjnego (szkoły) nie później niż na 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

Co zdający przynosi na egzamin?

Dowód tożsamości ze zdjęciem oraz materiały i przybory pomocnicze zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w terminie styczeń-luty 2016 r.

Zdający na egzaminie z części pisemnej może korzystać z kalkulatora prostego.