Kolejne zajęcia Koła Młodego Technika


W nowym roku szkolnym 2019/2020 Koło Młodego Technika prężnie działa. W tym roku szkolnym na zajęciach są dwie grupy uczniów, którzy podzielili się zadaniami. Jedna grupa prowadzi prace „wykończeniowe” przy motocyklu CZ 350, który od kilku lat jest sukcesywnie przywracany do stanu fabrycznego. Przy tej okazji uczniowie zaznajamiają się z budową motocykla, technikami diagnostyki i naprawy. Druga grupa postanowiła zająć się przywróceniem sprawności pracy dyplomowej. Jest to osadzony w ramie silnik FSO 1600 z układem wtrysku benzyny.

20191022_083429 20191022_083433 20191022_083455