24. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej – Poznań 2018


W dniu 6 kwietnia 2018r. w Poznaniu odbyła się 24. edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej, w której uczestniczyli i nasi koledzy z technikum Daniel Bogdański (4Tp), Daniel Płochocki (3Tp) oraz Łukasz Śmiech (3Tp). Zmagania rozpoczęto jak zwykle od przeprowadzenia testu teoretycznego, po którym pięć osób z największą liczbą punktów przystępują do wykonania zadania praktycznego w celu wyłonienia zwycięzców konkursu. Rozstrzygnięcie testu nie było jednak korzystne dla naszych uczniów. Pozostały więc tylko emocje, pamiątkowy dyplom uczestnictwa, wspomnienia i nadzieja, że może następnym razem (…) . W czasie gdy uczniowie rozwiązywali test ich opiekunowie uczestniczyli w szkoleniu na temat systemów wtrysku bezpośredniego benzyny.