Egzaminy z kwalifikacji w sesji zimowej 2018r.


Drodzy uczniowie,

za Wami egzaminy próbne przeprowadzone w listopadzie 2017r. Teraz nadchodzi pora przystąpić do egzaminów zewnętrznych. Już od środy 10 stycznia 2018r. rozpoczyna się sesja zimowa egzaminów zawodowych. Większość z nich będzie odbywała się w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy. Tylko część praktyczna egzaminu o modelu „w” w zakresie kwalifikacji E.07 i M.18 zostanie przeprowadzona w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego obok naszej szkoły.

Ważne. Należy zgłosić się w ośrodku egzaminacyjnym 30 minut przed rozpoczęciem danej części egzaminu.

Co zabrać ze sobą na egzamin?

 1. Dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.
 2. Dodatkowo na część pisemną – długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz kalkulator prosty (kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).
 3. Dodatkowo na część praktyczną – długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz materiały i przybory pomocnicze wymienione w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2017 r. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, którymi zdający mogą posługiwać się w tej sesji egzaminacyjnej został zamieszczony w tabeli poniżej.

 

Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Zdający przynosi na egzamin
A.29 Obsługa klientów i kontrahentów kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania ołówek, gumka, linijka, temperówka
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych ołówek, gumka, linijka, temperówka
E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych kalkulator prosty
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

Uwaga:

 1. W czasie trwania egzaminu zawodowego zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu Nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
 2. W przypadku stwierdzenia w czasie egzaminu niesamodzielnej pracy zdającego, zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu, wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo z niedozwolonych materiałów i przyborów, zdającemu zostaje przerwana i unieważniona dana część egzaminu.
 3. W części praktycznej zdający mają dodatkowe 10 minut na zapoznanie się ze stanowiskiem i treścią zadania egzaminacyjnego, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu. W tym czasie nie wolno rozwiązywać zadania egzaminacyjnego.
 4. Zdający korzystający z dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu mają przedłużone obie części egzaminu o 30 minut. W szczególnych przypadkach mogą być zastosowane inne formy dostosowania egzaminu.

 

Harmonogram egzaminów w sesji zimowej 2018r. przedstawia się następująco:

 1. Część pisemna egzaminu odbędzie się 11 stycznia 2018r. (czwartek)
 • o godz. 10.00 rozpocznie się egzamin w sali gimnastycznej dla kwalifikacji
Oznaczenie kwalifikacji Klasa – liczba zdających Zawód
E.03 3Tmm – 15

4Tme – 1

Technik mechatronik
E.07 3Tee – 12

4Tem – 5

Technik elektryk
M.18 3Tp – 26 Technik pojazdów samochodowych
A.54 3Tc – 24 Technik cyfrowych procesów graficznych

 

 • o godz. 12.00 rozpocznie się egzamin w sali LAI dla kwalifikacji
Oznaczenie kwalifikacji Klasa – liczba zdających Zawód
M.44 4Tem – 8 Technik mechanik
A.29 4Tsc – 13 Technik spedytor

 

 • o godz. 14.00 rozpocznie się egzamin w sali gimnastycznej dla kwalifikacji
Oznaczenie kwalifikacji Klasa – liczba zdających Zawód
E.14 4Ti – 26 Technik informatyk
A.55 4Tsc – 9 Technik cyfrowych procesów graficznych
M.42 4Tp – 23 Technik pojazdów samochodowych

 

 • o godz. 14.00 rozpocznie się egzamin w sali konferencyjnej dla kwalifikacji
Oznaczenie kwalifikacji Klasa – liczba zdających Zawód
E.19 4Tme – 13 Technik mechatronik
E.20 4Tme – 9 Technik elektronik
E.24 4Tem – 14 Technik elektryk

 

 

 

 1. Część praktyczna egzaminu – model „d” odbędzie się 10 stycznia 2018r. (środa)
Godzina – Sala Oznaczenie kwalifikacji Klasa – liczba zdających Zawód
Godz. 9.00 – LAI E.24 4Tem – 14 Technik elektryk
Godz. 13.00 –

Sala konferencyjna

A.29 4Tsc – 13 Technik spedytor
Godz. 13.00 –

Sala konferencyjna

M.42 4Tp – 23 Technik pojazdów samochodowych
Godz. 13.00 – Sala 9 E.20 4Tme – 10 Technik elektronik

 

 1. Część praktyczna egzaminu – model „dk” odbędzie się w dniach:
 • 12 stycznia 2018r. (piątek)
Zmiana – godz. Sala Oznaczenie kwalifikacji Klasa – liczba zdających Zawód
1 zmiana – 9.00

2 zmiana – 15.00

313 A.54 3Tc – 24

4Tsc – 1

Technik cyfr. proc. graficznych
1 zmiana – 8.00

2 zmiana – 12.00

3 zmiana -16.00

P6 E.14 4Ti – 26 Technik informatyk

 

 • 15 stycznia 2018r. (poniedziałek)
Zmiana – godz. Sala Oznaczenie kwalifikacji Klasa – liczba zdających Zawód
1 zmiana – 8.00

2 zmiana – 12.00

3 zmiana -16.00

109 E.19* 4Tme – 8 Technik mechatronik

* egzamin rozłożony na dwa dni 15.01 i 16.01.2018r.

 

 • 16 stycznia 2018r. (wtorek)
Zmiana – godz. Sala Oznaczenie kwalifikacji Klasa – liczba zdających Zawód
1 zmiana – 8.00 109 E.19* 4Tme – 5 Technik mechatronik
1 zmiana – 8.00 102 M.44 4Tem – 8 Technik mechanik

* egzamin rozłożony na dwa dni 15.01 i 16.01.2018r.

 

 

 1. Część praktyczna egzaminu – model „w” odbędzie się w dniach:
 • 25 stycznia 2018r. (czwartek)
Zmiana – godz. Sala Oznaczenie kwalifikacji Klasa – liczba zdających Zawód
1 zmiana – 9.00

2 zmiana – 15.00

109 E.03* 3Tmm – 7

4Tme – 1

Technik mechatronik

* egzamin rozłożony na dwa dni 25.01 i 26.01.2018r.

 • 26 stycznia 2018r. (piątek)
Zmiana – godz. Sala Oznaczenie kwalifikacji Klasa – liczba zdających Zawód
1 zmiana – 9.00

2 zmiana – 15.00

109 E.03* 3Tmm – 8 Technik mechatronik
1 zmiana – 8.00

2 zmiana – 12.00

313 A.55 4Tsc – 9 Technik cyfr. proc. graficznych

* egzamin rozłożony na dwa dni 25.01 i 26.01.2018r.

 

 1. Część praktyczna egzaminu – model „w” przeprowadzana w CKZiU Mińsk Mazowiecki według szczegółowego harmonogramu imiennego (informacja zamieszczona w gablocie „Egzamin zawodowy”)
Oznaczenie kwalifikacji Klasa – liczba zdających Zawód
E.07 3Tee – 12

4Tem – 4

Technik elektryk
M.18 3Tp – 26 Technik pojazdów samochodowych

 

Szczegółowe imienne harmonogramy do wszystkich egzaminów znajdziecie w gablocie „Egzamin zawodowy”. Dodatkowo polecam zapoznać się z „Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018” zamieszczoną na stronie /www.oke.waw.pl/ a w szczególności:

– z informacją dla zdającego (str. 104),

– warunkami uzyskania świadectwa i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (str. 95 i 96),

– wglądami do prac egzaminacyjnych (str. 98).

 

Ogłoszenie i przekazanie szkole wyników egzaminu oraz świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2018

nastąpi w dniu 23 marca 2018r.

 

Przekazanie szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 27 kwietnia 2018r. nastąpi w dniu 25 maja 2018r.

 

Życzę powodzenia na egzaminach.