Zajęcia wyjazdowe


Kolejne zajęcia wyjazdowe zorganizowane w ramach podpisanej umowy patronackiej pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim i wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbyły się 6.02.2017r. W zajęciach udział wzięli uczniowie ucząπcy się w mechaniku na kierunkach technik mechanik oraz technik pojazdów samochodowych. W przypadku uczniów klas mechanicznych zajęcia odbywały się z zakresu wytrzymałości materiałów konstrukcyjnych, gdzie uczniowie po wzbogaceniu wiedzy we wstępnym wykładzie prowadzonym przez dr inż. Macieja Parafiniaka mieli okazję odbyć zajęcia laboratoryjne. W laboratorium przeprowadzono badanie niszczące. Próba rozciągania próbki metalu. Okazja na pogłębienie praktyczne i teoretyczne wiedzy zdobytej w szkole zapewne zaprocentuje przy najbliższym egzaminie z kwalifikacji.

Druga grupa czyli uczniowie uczący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych miała okazję uczestniczyć w wykładzie o tematyce motoryzacyjnej. Tematem było sterowanie współczesnymi silnikami spalinowymi. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat sterowników silników stosowanych obecnie, poznać budowę tych sterowników a także możliwości modyfikacji oprogramowania sterowników wszelkiego rodzaju znajdujących się w pojazdach. Uczniowie poznali także przyczynę stosowania tak dużej liczby układów sterujących stosowanych w samochodach. Kontynuacją tego wykładu będzie spotkanie w czasie sympozjum naukowego odbywającego się w murach naszej szkoły.