Sympozjum naukowe – przyszłość w nauce.


Kolejne sympozjum naukowe w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim z udziałem przedstawicieli uczelni wyższych, które odbyło się 7.02.2017r. zostało zorganizowane pod hasłem „przyszłość w nauce”. Temat przewodni sympozjum wydaje się być dwuznaczny, ale jest to celowe ponieważ przedstawiciele Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej prezentowali  zagadnienia mogące zainteresować naszych uczniów i próbowali przedstawić swoją historię związaną z nauką. Z jednej strony prezentowali swoje losy tuż po zakończeniu szkoły średniej pokazując, że przyszłość i kariera zawodowa może być realizowana w sferze nauki, a z drugiej strony próbowali pokazać w jakim kierunku zmierza nauka w ujęciu globalnym.

Jako pierwszy wystąpił absolwent mechanika dr inż. Grzegorz Dobrzyński pracownik wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej zaprezentował w pierwszej części swojego wystąpienia swoje losy po skończeniu szkoły akcentując fakt skończenia naszej szkoły, która bardzo dobrze przygotowuje do nauki na kolejnych etapach szkolnictwa wyższego. W drugiej części przedstawił projekty którymi się zajmował. Prezentując projekty ukazał gałęzie gospodarki, w których może zaistnieć mechanik lub mechatronik, które wydawałoby się, że nie mają nic wspólnego z zawodami w których kształcą się uczniowie.

Kolejny prelegent mgr inż. Łukasz Zieliński reprezentujący wydział Samochodów i Maszyn Roboczych podkreślił, że najważniejsze jest aby nie zniechęcać się, nie zamykać się na nowe obszary wiedzy a przede wszystkim udzielać się w różnego rodzaju inicjatywach, które pozwalają zbudować własną bazę tzw. Znajomości, które w przyszłości procentują.

Trzeci w kolejności wystąpił przedstawiciel Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej ppłk dr inż. Paweł Marecki. Przedstawił uczelnię od strony dydaktycznej i naukowej. Przedstawił schemat organizacyjny Wojskowej Akademii Technicznej, podział na poszczególne wydziały. Zaprezentował pokrótce czym się zajmują wydziały, przedstawił wybrane projekty zrealizowane przez uczelnię. Przedstawił także możliwości uprawiania różnych dyscyplin sportowych, do których Wojskowa Akademia Techniczna posiada pełne wyposażenie.

Po zakończeniu sympozjum prelegenci zgodnie stwierdzili, że bardzo podobała im się szkoła i wyrazili chęć udziału w kolejnym sympozjum odbywającym się na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim.