Materiały inteligentne


Kolejna wizyta uczniów w progach wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbyła się 25 listopada 2016r. Tym razem uczestniczyliśmy w wykładzie oraz laboratorium prowadzonym przez dr hab. inż. Roberta zalewskiego, prof. PW. Prowadzący z wielką pasją opowiadał o materiałach inteligentnych, ich pochodzeniu oraz zastosowaniu w życiu codziennym. Następnie wszyscy udali się z sali multimedialnej do laboratorium, gdzie można było na własne oczy zobaczyć jak działa amortyzator magnetoreologiczny oraz „pobawić się” bardzo drogą cieczą magnetoreologiczną, która jak wyjaśnił prof. Robert Zalewski, kosztuje ok. 1000 USD za 1 litr.

Kolejna wizyta planowana jest w grudniu.