Politechnika Warszawska


23 maja 2014 roku odbyło się VII Sympozjum pt. „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów”, które było poświęcone  historii rozwoju konstrukcji pojazdów, przybliżeniu  techniki rekonstrukcji i konserwacji obiektów mających znaczenie historyczne. Jest znakomitą okazją do spotkania specjalistów, sympatyków starej motoryzacji oraz osób zainteresowanych osiągnięciami dawnej myśli inżynierskiej. Tradycyjną częścią Sympozjum jest wystawa […]

Byliśmy na sympozjum – Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów