Egzaminy zawodowe


Nadchodzi czas na potwierdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności w swoich zawodach. Poniżej znajdziecie podstawowe informacje na temat bieżących egzaminów zawodowych. Należy zgłosić się na egzamin minimum 30 minut przed jego rozpoczęciem. Każdy zdający musi mieć ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem, który okazuje przy wejściu na salę egzaminacyjną. Do części […]

Uwaga uczniowie już wkrótce rozpoczną się egzaminy zawodowe.


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia zawodowego. Uczeń składa dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza, pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu, nie później niż na 4 miesiące przed terminem […]

Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie