Egzaminy zawodowe


bez-tytulu-5
Od 9 stycznia 2020 roku rozpoczynają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. W tej sesji egzaminacyjnej uczniowie z klas czwartych technikum przystąpią do egzaminów z ostatniej kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2012 roku (kwalifikacje jednoliterowe). Podczas kolejnej sesji egzaminacyjnej, która odbędzie się w czerwcu 2020 roku w naszej szkole […]

Ważne zmiany w egzaminach zawodowych


scan0220
Od 9 stycznia 2019r. rozpoczyna się sesja zimowa egzaminów zawodowych. Część pisemna egzaminu ze wszystkich kwalifikacji odbędzie się w naszej szkole w dniu 10 stycznia 2019r. Egzaminy praktyczne z większości kwalifikacji odbędą się również w naszej szkole, tylko część praktyczna egzaminu z kwalifikacji M.18 dla zawodu technik pojazdów samochodowych oraz […]

Egzamin zawodowy tuż, tuż …


OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Drodzy uczniowie, za Wami egzaminy próbne przeprowadzone w listopadzie 2017r. Teraz nadchodzi pora przystąpić do egzaminów zewnętrznych. Już od środy 10 stycznia 2018r. rozpoczyna się sesja zimowa egzaminów zawodowych. Większość z nich będzie odbywała się w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy. Tylko część praktyczna egzaminu o modelu […]

Egzaminy z kwalifikacji w sesji zimowej 2018r.Bez tytułu
Nadchodzi czas na potwierdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności w swoich zawodach. Poniżej znajdziecie podstawowe informacje na temat bieżących egzaminów zawodowych. Należy zgłosić się na egzamin minimum 30 minut przed jego rozpoczęciem. Każdy zdający musi mieć ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem, który okazuje przy wejściu na salę egzaminacyjną. Do części […]

Uwaga uczniowie już wkrótce rozpoczną się egzaminy zawodowe.


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia zawodowego. Uczeń składa dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza, pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu, nie później niż na 4 miesiące przed terminem […]

Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie